Chuyên ngành nào khoa kinh tế phát triển nông thôn tìm việc tốt hơn?

Khoa kinh tế phát triển nông thôn – đại học nông lâm thái nguyên là một trong những khoa lâu đời nhất được định hướng phát triển đào tạo cán bộ chất lượng cao theo chủ trương phát triển của nhà nước. Với lịch sử 39 năm phát triển, khoa mở rộng và cải tiến về chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhiều thí sinh dự tuyển năm 2018 đắn đo lựa chọn chuyên ngành nào phù hợp để tìm kiếm việc làm tốt nhất?

Chuyên ngành đào tạo khoa kinh tế phát triển nông thôn

Khoa kinh tế phát triển nông thônthai nguyen university of agriculture and forestry được thành lập từ năm 1976 với tiền thân là khoa kinh tế nông thôn. Với mục tiêu đào tạo cán bộ có trình độ để bảo vệ và xây dựng tổ quốc tại các tỉnh miền núi và trung du phía bắc theo định hướng đổi mới kinh tế đất nước thời kỳ đầu. Khoa tiếp tục được phát triển, mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà nước về đổi mới phát triển nông thôn.

Hiện khoa đang đào tạo 3 chuyên ngành đại học chính quy: kinh tế nông thôn – phát triển nông thôn – khuyến nông. 2 chuyên ngành sau đại học kinh tế nông thôn  – phát triển nông thôn. Bộ môn đào tạo của khoa: kinh tế chung – kinh tế ngành – phát triển nông thôn – khuyến nông. Đợt tuyển sinh năm 2018, khoa tuyển sinh cho 2 chuyên ngành chính: kinh tế nông thôn  và phát triển nông thôn. Cụ thể:

  • Ngành phát triển nông thôn – đào tạo cán bộ có khả năng phân tích quản lý dân số, quy hoạch phát triển nông thôn theo định hướng hiện đại hóa và chủ trương của nhà nước, nghiên cứu phát triển xã hội – văn hóa nông thôn, ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi, cây trồng vào phát triển kinh tế nông thôn…
  • Ngành kinh tế nông thôn – đào tạo cán bộ có khả năng nghiên cứu, đánh giá tỉ trọng kinh tế nông thôn: nông nghiệp – lâm nghiệp, quy hoạch phát triển ngành kinh tế phù hợp theo định hướng phát triển khu vực.

Tư vấn nghề nghiệp sau tốt nghiệp khoa kinh tế phát triển nông thôn

Khoa kinh tế và phát triển nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nhân lực có khả năng, trình độ định hướng phát triển nông thôn id đúng hướng trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt như ở Việt Nam, tỉ lệ dân cư và cơ cấu kinh thế vùng miền nông thôn chiếm tỉ trọng lớn, cần đường lối và phát triển rõ ràng để xây dựng môi trường nông thôn tiên tiến. Sinh viên sau khi tốt nghiệp khoa kinh tế phát triển nông thôn – trường đại học nông lâm thái nguyên có thể đảm nhiệm các công việc liên quan đến:

  • Đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo tại xã, huyện và tỉnh về quy hoạch và phát triển nông thôn, các phòng ban về khuyến nông, khuyến lâm, dân số, cán bộ chuyển giao kỹ thuật nông – lâm nghiệp, cán bộ nghiên cứu phát triển làng nghề, tuyên truyền định hướng phát triển nông thôn của đảng và chính phủ…
  • Sinh viên có thành tích tốt sẽ là nguồn nhân lực gốc để đào tạo cán bộ chuyển giao công nghệ kỹ thuật, giảng viên trường đại học cao đẳng…
  • Cơ hội làm việc với các tổ chức phi chính phủ về phát triển con người, kinh tế vùng miền, các dự án phi chính phủ…

Khoa kinh tế và phát triển nông thôn đào tạo song song với nhu cầu thực tiễn của xã hội, định hướng phát triển của nhà nước, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đang còn thiếu cho các tỉnh miền núi phía bắc. Thí sinh sẽ được tư vấn cụ thể hơn trên website hoặc liên hệ hotline của phòng đào tạo và văn phòng khoa kinh tế và phát triển nông thôn – đại học nông lâm thái nguyên.

Article By :