Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế

Khác với doanh nghiệp có nhân sự tự làm công việc dịch vụ quyết toán thuế , ghi nhận sổ sách và báo cáo quyết toán thuế, ở các doanh nghiệp thực hiện thuê ngoài dịch vụ kế toán thuế cần phải cẩn trọng, thông minh khi bàn giao công việc cho các công ty dịch vụ. Bài viết dưới đây cung cấp một số thông tin để doanh nghiệp của bạn có những lưu ý khi sử dụng dịch vụ này.

Cần nhận diện loại hợp đồng dịch vụ kế toán thuế

Đối với doanh nghiệp sử dụng dịch thụ thuê ngoài thực hiện công việc báo cáo thuế và quyết toán thuế sẽ rơi vào một trong các hình thức của hợp đồng dịch vụ sau:

  • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
  • Dịch vụ kế toán thuế soát xét
  • Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm (Chỉ theo vụ việc cuối năm, làm 1 lần trước kỳ quyết toán).
  • Dịch vụ khác theo vụ việc phát sinh như: hoàn thuế GTGT, tư vấn thuế vụ việc…

Những nội dung cần đảm phán khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế

  1. Doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán thuế cần đòi hỏi rõ ràng check-list công việc mà bên cung cấp dịch vụ phải làm thay cho công ty / doanh nghiệp mình. Hãy liệt kê thật chi tiết, ví dụ như: Thông báo phát hành hóa đơn; kê khai báo cáo thuế GTGT…
  2. Nên đưa ra điều khoản: “Bên cung cấp dịch vụ kế toán thuế phải đảm bảo và chịu trách nhiệm bảo vệ thành công ít nhất 95% giá trị chi phí được trừ đã ghi nhận và lập trong báo cáo quyết toán thuế”.
  3. Nên yêu cầu có biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu cho những lần bàn giao hồ sơ tài liệu để thực hiện.Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế chỉ nên giao chứng từ và hồ sơ dạng copy, không nên giao bản gốc.
  4. Nên nêu rõ trách nhiệm bên nào phụ trách việc nộp các tờ khai báo cáo thuế kèm theo trách nhiệm bảo quản và quản lý hạn dùng của chữ ký số.
  5. Nên yêu cầu bên cung cấp dịch vụ kế toán thuế phải báo cáo nhanh bằng Email từng tháng, quý về các chỉ tiêu.

Cũng nên thỏa thuận trước về việc đơn vị cá nhân có bao trọn gói sử dụng phần mềm kế toán hay không. Nếu có thì giả định khi hợp đồng kết thúc giữa chừng bản quyền phần mềm kế toán đó có chuyển giao lại cho doanh nghiệp hay không? Có chuyển giao giữ liệu để doanh nghiệp tiếp tục công việc kế toán thuế theo cách tự làm hoặc thuê nhà cung cấp khác?

Bài viết trên cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế, bạn có thể tìm hiểu thêm tại http://www.khaithue24h.vn/vi/. Hãy đưa ra những quyết định đúng đắn để doanh nghiệp của mình phát triển bền vững nhé.

Article By :